بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/04/02
کل خالص ارزش دارائی ها 280,994,534,356 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,010,237 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,007,594 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,010,856 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 278,147

صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/19

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه

مدیر ثبت:

كارگزاري تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

مژده بادي اللهي، سحر فرهمندي، سارا گوهري اناركي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

نمودار‌ها