بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/26
کل خالص ارزش دارائی ها 286,179,993,840 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,009,518 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,012,427 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,010,882 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 283,482

صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/19

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه

مدیر ثبت:

كارگزاري تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

مژده بادي اللهي، سحر فرهمندي، سارا گوهري اناركي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

نمودار‌ها