بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/28
کل خالص ارزش دارائی ها 286,870,226,644 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,005,345 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,003,380 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,006,232 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 285,345

صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/19

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه

مدیر ثبت:

كارگزاري تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

مژده بادي اللهي، سحر فرهمندي، سارا گوهري اناركي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

نمودار‌ها