بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/12/27
کل خالص ارزش دارائی ها 634,896,405,195 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,009,627 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,025,119 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,011,693 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 628,842

صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/19

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه

مدیر ثبت:

كارگزاري تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

سحر فرهمندي، سارا گوهري اناركي، مرتضي احمدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

نمودار‌ها