اخبار

عنوان تاریخ درج
آگهی دعوت به مجمع مورخ 99.06.19 1399/06/18
سرمایه گذاران محترم مجمع صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان در تاریخ 1399/06/11 لغو گردید. 1399/06/10
آگهی دعوت به مجمع 99.06.11 1399/05/28
برگزاری مجمع صندوق در تاریخ 1399/01/16 1399/01/06
برگزاری مجمع سالانه صندوق در تاریخ 1398/11/26 1398/11/12
جزییات مشارکت در تعهد پذیره نویسی 1398/09/30
تغییر زمان واریز وجه در صندوق نهال سرمایه ایرانیان 1397/03/23
صندوق های سرمایه گذاری 1396/11/28
افتتاح شعبه جدید شرکت تامین سرمایه نوین 1395/09/02
پرداخت سودهای دوره‌ای 1395/09/02
تقسیم سود دوره‌ای 1395/09/02
تقسیم سود دوره‌ای- مهرماه 1395/09/02
پرداخت سود دوره ای 1395/09/02
پرداخت سود دوره ای 1395/09/02
پرداخت سود دوره ای 1395/09/02
پرداخت سود دوره ای 1395/09/02
پرداخت سود دوره اي 1395/09/02
تغيير حق الزحمه حسابرس 1395/09/02
پرداخت سود دوره اي 1395/09/02
تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق نهال سرمایه ایرانیان 1395/09/02
سود دوره ای 1395/09/02
امکان سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس 1395/09/02
افتتاح شعبه جدید شرکت تامین سرمایه نوین 1395/09/02
پرداخت سود دوره ای 1395/09/02
تقسیم سود دوره‌ای- آبان ماه 1395/08/16
پرداخت سود دوره ای به سرمایه گذاران 1395/08/02
تقسیم سود دوره‌ای- شهریورماه 1395/06/16
کانال تلگرام صندوق نهال سرمایه ایرانیان: https://telegram.me/nahalsarmayeiranian 1395/05/04
پرداخت سودهای دوره‌ای 1395/04/15
تغییر محل اقامت صندوق 1395/03/16
پرداخت سودهای دوره‌ای 1395/03/16
تغییر حسابرس صندوق 1395/03/04
پرداخت سودهای دوره ای 1395/01/16
تغییر نوع صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان 1394/12/22
تغییرات امیدنامه و اساسنامه مجمع مورخ ١٣٩٤/٠٩/٠٤ 1394/12/22
پرداخت سودهای دوره ای 1394/12/17
پرداخت سود دوره ای 1394/12/01
پرداخت سود دوره ای 1394/10/19
پرداخت سود دوره ای 1394/09/16
پرداخت سود دوره ای 1394/08/16
پرداخت سود دوره ای 1394/07/19
تغییر مواعد پرداخت سود صندوق 1394/04/21
پذیرش درخواست های صدور واحدهای سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری 1394/01/22
پرداخت سود دوره ای 1393/12/17
انتقال واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز 1393/06/01
آگهی دعوت به مجمع 1393/01/26
پرداخت سود دوره ای 1392/12/17
هزینه دسترسی به نرم افزار و حسابرسی 1392/11/07
امکان سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس 1392/11/07
امکان مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی 1392/11/07
پرداخت سود دوره ای 1392/09/17
تغيير ساعت دريافت درخواستهای صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري 1392/09/05
تمدید فعالیت صندوق 1392/09/05
تغییر سقف سود صندوق 1392/06/26
تغییر متولی صندوق نهال سرمایه ایرانیان 1392/06/09
پرداخت سود دوره ای 1392/03/19
پرداخت سود دوره ای 1391/12/21
تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق نهال سرمایه ایرانیان 1391/10/26
تغییر حسابرس صندوق نهال سرمایه ایرانیان 1391/10/26
پرداخت سود دوره اي 1391/09/18
کاهش دوره کارمزد متغیر ابطال 1391/06/12
پرداخت سود دوره ای به سرمایه گذاران 1391/03/21
تغيير در مقطع زماني پرداخت سود حاصله در صندوق 1390/12/13
تغيير در نرخ سود صندوق 1390/12/10