پرداخت سود دوره ای به سرمایه گذاران

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق نهال سرمایه ایرانیان می رساند،سود سه ماهه صندوق مربوطه به دوره ١٥/١٢/١٣٩٠ الی ١٥/٠٣/١٣٩١ با نرخ سود ١٩/٢١ % پرداخت گردیده است.