تغيير در مقطع زماني پرداخت سود حاصله در صندوق

به اطلاع سرمايه‌گذاران محترم "صندوق سرمايه‌گذاري نهال سرمايه ايرانيان" مي‌رساند، از اين پس مقطع زماني محاسبه تقسيم سود حاصله در صندوق به صورت فصلي و در پايان روز پانزدهم آخرين ماه هر فصل خواهد بود. (مدير صندوق بر اساس بند ٣-٦ اميدنامه فرصت دارد ظرف ٧ روز كاري نسبت به پرداخت سود اقدام نمايد.)