پرداخت سود دوره ای

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري نهال سرمايه ايرانيان مي رساند،سود تقسيم شده به سرمايه گذاران صندوق مذكور براي دوره سه ماهه منتهي به ١٥/٠٩/١٣٩٢، ١٨/٢٤٪ لازم به ذکر است بازده محقق شده صندوق برای دوره مذکور ٧١/٢٧٪ بوده است.