هزینه دسترسی به نرم افزار و حسابرسی

به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند،هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق از ١٨٠ به ٢٥٠ میلیون ریال و حق الزحمه حسابرسی از ١٠٠ به ١١٠ میلیون ریال افزایش یافت.