امکان مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی

به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، امکان مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت فراهم گردید.