پرداخت سود دوره ای

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري نهال سرمايه ايرانيان مي رساند،سود نقسيم شده به سرمايه گذاران صندوق مذكور براي دوره سه ماهه منتهي به ١٥/١٢/١٣٩٢، ٢٣.٧٥٪ بوده است.