آگهی دعوت به مجمع

به استحضار سهامداران ممتاز و ارکان صندوق سرمایه¬گذاری نهال سرمایه ایرانیان ثبت شده به شماره ١٠٩٢٣ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ٢٨٢٤٨ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری می رساند مجمع صندوق مذکور برای سال مالی منتهی به ٣٠/٠٩/١٣٩٢، در تاریخ ٠٦/٠٢/١٣٩٣ ساعت ١٥ در محل شرکت تامین سرمایه نوین به نشانی خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه آزادگان، پلاک ١٧ برگزار خواهد شد.