پرداخت سود دوره ای

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان می رساند، سود تقسیم شده برای دوره سه ماهه منتهی به ١٥/١٢/١٣٩٣ ، ٢٠ درصد می باشد.