تغییر مواعد پرداخت سود صندوق

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان می رساند، با تائید سازمان بورس و اوراق بهادار، از تاریخ ١٥/٠٤/١٣٩٤ سود صندوق به صورت ماهانه به حساب سرمایه گذاران محترم واریز می گردد.