پرداخت سود دوره ای

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان می رساند، سود تقسیم شده به سرمایه گذاران صندوق مذکور برای دوره یک ماهه منتهی به ١٣٩٤/٠٧/١٥، ٢٠.٣ درصد می باشد.