پرداخت سود دوره ای

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان می رساند، سود تقسیم شده برای دوره  ماهانه منتهی به ١٣٩٤/١٠/١٥ ٢١.٣٦% می باشد.