پرداخت سود دوره ای

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان می رساند، سود تقسیم شده برای دوره یک ماهه منتهی به ١٣٩٤/١١/١٥ ، ٢٣.٧٤ درصد می باشد.