پرداخت سودهای دوره ای

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان می رساند، سود تقسیم شده برای دوره یک ماهه منتهی به ١٣٩٤/١٢/١٥ ، ٢٣.٢٥ درصد می باشد.