تغییر نوع صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان

به استحضار می‌رساند با توجه به برگزاري مجمع صندوق سرمايه‌گذاري نهال سرمایه ایرانیان در تاريخ ١٣٩٤/٠٩/٠٤ و  با تائید سازمان بورس و اوراق بهادار،  صندوق به "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت با قابلیت صدور به قیمت روز درخواست و ابطال به قیمت روز قبل از  درخواست" تغییر یافت و ضامن جبران خسارت یا سود از ارکان صندوق حذف گردید.  برای اطلاعات بیشتر به قسمت تغییرات امیدنامه مراجعه نمایید.