پرداخت سود دوره ای

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان می رساند، بازده صندوق مذکور برای دوره سه ماهه منتهی به ١٥/٠٦/١٣٩١ ، ٢٠.٥٧% محقق گردید.