سود دوره ای

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري نهال سرمايه ايرانيان مي رساند، سود تقسيم شده به سرمايه گذاران برای دوره سه ماهه منتهی به ١٥/٠٦/١٣٩٢، ٢٣.٨٦% بوده است.