پرداخت سود دوره ای

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري نهال سرمایه ايرانيان مي‌رساند، سود تقسيم شده صندوق مذكور براي دوره ماهانه منتهي به ١٥/٠٤/١٣٩٤ ٢٤% (سالانه شده) و سود محقق شده ١٨.٨٨% (سالانه شده) بوده است.