اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/08/20
کل خالص ارزش دارائی ها 1,451,423,865,698 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,002,670 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,031,369 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,005,147 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,447,558

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/19

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

مدیر ثبت:

كارگزاري تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

سحر فرهمندي، سارا گوهري اناركي، مرتضي احمدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

enamad