بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/05/29
کل خالص ارزش دارائی ها 992,388,136,216 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,007,748 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,012,938 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,010,179 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 984,758

صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/19

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

مدیر ثبت:

كارگزاري تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

سحر فرهمندي، سارا گوهري اناركي، مرتضي احمدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

نمودار‌ها