اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/10/25
کل خالص ارزش دارائی ها 1,499,159,852,395 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,005,302 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,043,326 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,007,780 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,491,253

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/19

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

مدیر ثبت:

كارگزاري تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

سحر فرهمندي، سارا گوهري اناركي، مرتضي احمدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

enamad