بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/27
کل خالص ارزش دارائی ها 1,087,471,410,152 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,006,541 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,007,188 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,009,049 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,080,404

صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/19

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

مدیر ثبت:

كارگزاري تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

سحر فرهمندي، سارا گوهري اناركي، مرتضي احمدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

نمودار‌ها