اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/16
کل خالص ارزش دارائی ها 1,651,687,430,890 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,000,622 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 999,813 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,002,028 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,650,660

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/19

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمودگان

مدیر ثبت:

كارگزاري تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

سحر فرهمندي، سارا گوهري اناركي، مرتضي احمدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

enamad