بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر حسابرس صندوق نهال سرمایه ایرانیان

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان می رساند، حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی نیک روشان به موسسه حسابرسی بهمند تغییر یافت.