بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

پرداخت سود دوره ای

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري نهال سرمايه ايرانيان مي رساند،بازده محقق شده صندوق مذکور برای دوره سه ماهه منتهی به ١٥/١٢/١٣٩١ ٢٠.١٦% و سود تقسيم شده به سرمايه گذاران ٢٠.٦٥% بوده است.