بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

پرداخت سود دوره ای

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري نهال سرمايه ايرانيان مي رساند،بازده محقق شده صندوق مذکور برای دوره سه ماهه منتهی به ١٥/١٢/١٣٩١ ٢٠.١٦% و سود تقسيم شده به سرمايه گذاران ٢٠.٦٥% بوده است.