بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

پرداخت سود دوره ای

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان می رساند، سود تقسیم شده به سرمایه گذاران صندوق مذکور برای دوره یک ماهه منتهی به ١٣٩٤/٠٧/١٥، ٢٠.٣ درصد می باشد.