بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر نوع صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان

به استحضار می‌رساند با توجه به برگزاري مجمع صندوق سرمايه‌گذاري نهال سرمایه ایرانیان در تاريخ ١٣٩٤/٠٩/٠٤ و  با تائید سازمان بورس و اوراق بهادار،  صندوق به "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت با قابلیت صدور به قیمت روز درخواست و ابطال به قیمت روز قبل از  درخواست" تغییر یافت و ضامن جبران خسارت یا سود از ارکان صندوق حذف گردید.  برای اطلاعات بیشتر به قسمت تغییرات امیدنامه مراجعه نمایید.