بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق نهال سرمایه ایرانیان

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان می رساند، جناب آقای محمد مرادی به عنوان جانشین آقای میثم باقری در سمت مدیر سرمایه گذاری انتخاب شده اند.