امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان در تاریخ 1390/05/15 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٣ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق، ریسک سرمایه گذاری در صندوق، انواع واحدهای سرمایه گذاری، ارکان صندوق، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران، ارائه گردیده است. توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییر امیدنامه مجمع مورخ 1398/07/06
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1398/02/30
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1397/12/05
تغیرات شماره9
تغییرات شماره 10
تغیرات شماره5
تغیرات شماره6
تغیرات شماره7
تغیرات شماره8
تغیرات شماره10
تغیرات شماره2
تغیرات شماره3
تغیرات شماره4
تعیرات شماره11
تغیرات شماره1